.
      
.
      
.
      
.
      
.
      
.
      
.
      
.
  
Osnovna škola Osnovna škola
HR EN
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Obrazovni model

Glavne karakteristike odgoja i obrazovanja:

Naglasak na obitelji – Obrazovanje vlastite djece neosporno je pravo i odgovornost roditelja koji bi u tome trebali biti podržani od škole. Stoga škola koju roditelji odabiru za svoju djecu mora biti komplementarna obiteljskom odgoju, a nikada ne njegova zamjena. Kada obitelj i škola čine dvije uravnotežene i skladne cjeline u izboru ciljeva i vrijednosti, stvaraju se temelji kvalitetnog obrazovanja.

Osobni pristup - Obrazovanje treba biti prilagođeno osobinama svakog djeteta. Personalizirano obrazovanje stavlja svakog učenika u najprikladniju okolinu za razvoj vlastitih sposobnosti, navika, stavova, stvaranje kritičkog mišljenja i donošenje slobodnih i odgovornih odluka, te omogućuje njegov rast u svim vrlinama.

Mentorstvo – S obzirom na to da je osnovni princip koji inspirira pedagoško djelovanje - „personalizirani odgoj“, mentorstvo je ključno za sve elemente razvoja karaktera i osobnosti te omogućuje prilagođavanje svakom učeniku. Na taj način svaki učenik dobiva priliku da iskoristi svoje snage i talente, ojača svoj duh služenja, njeguje ljubav i poštivanje drugih, te razvije sve svoje potencijale, intelektualne i ljudske. Mentor/ica je podrška, prijatelj i pomoć djetetu i roditeljima, a škola je odraz obitelji u kojoj je svako dijete jedinstveno i s njim se radi u skladu s njegovim potrebama.

Odvojene škole za djevojčice i dječake – Vremenski različit razvoj djevojčica i dječaka (fizički i psihički), psihološke i afektivne osobitosti svojstvene oba spola te potreba ojačavanja spolnog identiteta u vrijeme razvojne dobi neki su od motivacijskih čimbenika koji su u novije doba, i u kulturološki različitim krajevima, doveli do ponovnog predlaganja i sve brojnijeg postojanja pedagoškog modela homogenih razreda. Takav obrazovni model omogućuje da se s punim poštovanjem odnosi prema specifičnostima svakog spola te olakšava prilagodbu obrazovanja stilovima učenja dječaka, odnosno djevojčica, s posljedičnim postizanjem izvanrednih akademskih uspjeha. Više o jednospolnom obrazovanju 1, 2, 3.

Cjelovit odgoj/obrazovanje - U našim školama nudili bismo kompletnu formaciju djece koja bi od njih učinila čestite, časne i odgovorne pojedince. Naš model zahtijeva i specifičnu obuku nastavnika, te obrazovanje roditelja kako bi bili što bolja podrška djeci u njihovu sazrijevanju i odrastanju u vrlinama poput poštenja, iskrenosti, samokontrole, zahvalnosti, radosti, nesebičnosti, marljivosti, skromnosti i poštovanja.

Doprinos društvu – Odgoj i obrazovanje utemeljeno na kršćanskim vrednotama uči pojedinca da živi za druge, da se nesebično daje, ali i neprestano preispituje i unapređuje kako bi bio na korist cijelom društvu. Naš institut, kao i planirani vrtići i škole otvoreni su djeci i roditeljima svih vjeroispovijesti i jamči im maksimalno poštivanje osobnih uvjerenja. 


Ispiši stranicu
Mapa weba